Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Programowanie rewitalizacji

Termin szkolenia: 18 października 2012 r. (czwartek)

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

Osoba prowadzaca szkolenie: Dagmara Mliczyńska-Hajda

Jestem architektem i urbanistką, zajmują mnie: rewitalizacja i rozwój miast. Przez wiele lat pracowałam w samorządzie i agendach rządowych (ostatnio jako Radca Ministra Rozwoju Regionalnego).
Obecnie współpracuję, jako doradca i konsultant, z polskimi instytucjami samorządowymi, naukowo-badawczymi, bywam również ekspertem organów UE. Popełniłam, samodzielnie lub jako współautorka, około 60 opracowań dotyczących rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego, polityki regionalnej.  Od piętnastu lat jestem biegłą sądowa w zakresie architektury, planowania przestrzennego i ochrony zabytków. Od niedawna również ekspertem tematycznym programu URBACT II. Jestem członkiem  różnych  stowarzyszeń, krajowych i międzynarodowych: SARP, TUP, IFHP, ISOCARP, INTBAU. Współtworzyłam  Stowarzyszenie  ”Forum  Rewitalizacji”.
Pracuję, od czasu do czasu, jako konsultantka w zakresie rozwoju miast, planowania strategicznego, zarządzania procesami rewitalizacji i planowania przestrzennego. Bywam  także prelegentką i szkoleniowcem w dziedzinie planowania strategicznego, zarządzania na rzecz rozwoju, rewitalizacji i mieszkalnictwa.
Obecnie koncentruję się na przygotowaniu do obrony dysertacji doktorskiej, poświęconej instrumentom planowania  przestrzennego w  procesach rewitalizacji wybranych, wielkich miast Polski.

Program szkolenia

1) Zintegrowane podejście

2) Ciągłość działań, trwałość projektów

3) Określanie szczegółowych celów w procesie rewitalizacji

4) Ustalanie wskaźników

5) Nowa generacja Lokalnych Programów Rewitalizacji

 

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów