Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)

Termin szkolenia: 11 kwietnia 2013 r. (czwartek)

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

Osoba prowadząca szkolenie: Beata Bujak – Szwaczka

Ur. 1967. Absolwentka Wydziału Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Kierunku: Ewaluacja Projektów oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im Ks. J. Tischnera kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Liczne pobyty studialne zagranicą (Wielka Brytania, Dania, Belgia...) oraz szkolenia w kraju i zagranicą. Od 1998 roku ekspert w zakresie Rozwoju Lokalnego i Regionalnego oraz Unii Europejskiej a także kształtowania polityki rozwoju; (1996 – 1998) Koordynator współpracy międzyregionalnej w Biurze Współpracy z Zagranicą w  Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, (1998 – 1999) Pełnomocnik ds. Promocji w Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego w Krakowie, (1999 – 2000)  Kierownik Koordynatorów Programu Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie, specjalistka od obszarów podlegających restrukturyzacji,  (2002 – 2003) Ekspert Lokalny ds. Zarządzania Projektami w Projekcie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współfinansowany przez Bank Światowy – Rozwój Instytucjonalny, (od 1999 roku) Niezależna Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych oraz Rozwoju, do lipca 2006 na stale współpracująca Z Fundacją Edukacji Ekonomicznej Ekspert ds. Zarządzania Projektami, Zarządzania Strategicznego oraz Moderatorka. Od 2002 trenerka Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP) akredytowany przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej (FEE) w Warszawie, a od 2004 do lipca 2006 Koordynatorka Współpracy Trenerów KSP. Wykładowca i opiekunka merytoryczna na studiach podyplomowych z Funduszy Europejskich w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz wykładowca w innych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych.
Ekspert w dziedzinie Zarządzania Strategicznego, Zarządzania Projektami, Zarządzania zespołami projektowymi, programowania rozwoju, budowania programów (rewitalizacja, rozwój lokalny, ochrona zabytków i inne), ewaluacji projektów, specjalista ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju,  budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE.  Specjalista ds. Organizacji pozarządowych w kontekście funduszy pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania rozwojem. Prowadzi działalność szkoleniową i konsultacyjną wdrożeń i obsługi funduszy strukturalnych (polityka strukturalna UE, NPR-CSF, kwalifikowalność kosztów, cykl zarządzania projektem, zarządzanie zespołem projektowym, metoda MAPS, ewaluacja etc.). Trenerka i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą (Chorwacja, Węgry, Słowacja).

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów