Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Gospodarcze aspekty rewitalizacji

Termin szkolenia: 8-9 listopada 2012 r. (czwartek-piątek)

 

Miejsce szkolenia: Katowice, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala nr 407, p. IV

 

Osoba prowadząca szkolenie: dr Adam Polko

 

Ekonomista, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Specjalista z zakresu rewitalizacji miast, gospodarowania nieruchomościami oraz ekonomii miejskich przestrzeni publicznych.  Członek Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie śląskim. Autor programów rewitalizacji kilku miast województwa śląskiego. Obecnie zaangażowany w projekty naukowe dotyczące procesów adaptacyjnych w miastach poprzemysłowych i „kurczących się” regionach, jak również badania naukowe mające na celu wypracowanie modelu gospodarowania miejskimi przestrzeniami publicznymi.

 

Program szkolenia

 

1. Identyfikacja przyczyn i skutków degradacji obszarów miejskich – ujęcie
ekonomiczne
2. Podstawy ekonomiczne procesu rewitalizacji miast - podstawy ekonomii i
rachunku ekonomicznego
3. Analiza prospektywna
4. Cele gospodarcze w procesie rewitalizacji
5. Gospodarka nieruchomościami na terenach podlegających rewitalizacji
(aspekty związane z trwałym rozwojem gospodarczym terenów w kryzysie)
6. Instrumenty pobudzania przedsiębiorczości na terenach w kryzysie
7. Współpraca miasta z inwestorami i przedsiębiorcami lokalnymi
8. Metody oceny efektywności projektów rewitalizacji – zasady szacowania
korzyści i kosztów
9. Rewitalizacja miast w kontekście współczesnych idei rozwoju miast –
smart cities i urban resilience

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów