Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji

Termin szkolenia: 22 lutego 2013 r. (piątek)  - UWAGA ZMIANA TERMINU!

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

Osoba prowadząca szkolenie: dr Alina Muzioł-Węcławowicz

dr Alina Muzioł-Węcławowicz - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im prof. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, studium języka angielskiego w Joseph Priestley College w Leeds i studiów podyplomowych z zakresu bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

dr Alina Muzioł-Węcławowicz o sobie: Pracuję w Banku Gospodarstwa Krajowego jako ekspert w Departamencie Budownictwa Społecznego i na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna. Jestem członkiem założycielem stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
Specjalizuję się w zagadnieniach mieszkalnictwa, rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, rozwoju lokalnego i regionalnego, geografii miast. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich oraz ekspertyz z dziedziny gospodarki i polityki mieszkaniowej, problematyki teorii i praktyki w dziedzinie rewitalizacji miast, strategii rozwoju i społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju. Systematycznie prowadzę wykłady i zajęcia projektowe z rewitalizacji obszarów zurbanizowanych dla studentów. Prowadziłam zajęcia na studiach podyplomowych, szkolenia, najczęściej poświęcone mieszkalnictwu i rewitalizacji.

Interesuję się literaturą i podróżami bliskimi i dalekimi. 

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów