Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Kontakt

Śląski Związek Gmin i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

e-mail: zwiazek@silesia.org.pl

www.silesia.org.pl

tel.: +4832/ 251 10 21

fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

 

Osoba do kontaktu: Joanna Smala, Specjalista ds. polityki miejskiej
e-mail: jsmala@silesia.org.pl
tel.  032 609-03-69 

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów