Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji

Termin szkolenia: 13 grudnia 2012 r. (czwartek) (UWAGA! - zmiana terminu)

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

Osoba prowadząca szkolenie: Ewa Kipta, Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

Architekt, urbanista, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1980 roku związana z Lublinem, pracując w Pracowniach Konserwacji Zabytków, a od grudnia 1990 roku w Urzędzie Miasta Lublin, zajmując się głównie rewitalizacją Starego Miasta i innych dzielnic Lublina.

W latach 90tych XX w. uczestniczyła w opracowaniu planów miejscowych dla XIX wiecznych zaniedbanych dzielnic i lubelskim Programie Inicjatyw Lokalnych, wyróżnionym w 1996r. Best Practice Award na konferencji UNCHS HABITAT II w Istambule. Autorka wielu publikacji dotyczących zintegrowanych metod rozwoju jakościowego miast.

Ewa Kipta jest członkiem-założycielem Forum Rewitalizacji, a od września 2011 jest prezesem tego Stowarzyszenia.

Program szkolenia:

1) Rola studium i planu miejscowego

2) Instrumenty urbanistyki operacyjnej

3) Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji;

4) Wielkoskalarne projekty jako  nowy wymiar rewitalizacji

5) Studia przypadków

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów