Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Aspekty prawne rewitalizacji

Termin szkolenia: 7 marca 2013 r. (czwartek)

 

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

 

Osoba prowadząca szkolenie: Tomasz Korczyński

 

Tomasz Korczyński jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds, kieruje zespołem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Tomasz Korczyński posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Świadczy usługi związane m.in. z przygotowywaniem projektów umów, opinii i analiz prawnych z zakresu prawa handlowego, administracyjnego i cywilnego. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących całościowej analizy prawnej spółek (due diligence), a także w zakładaniu i likwidacji spółek kapitałowych oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce. Doradza przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej jak i prywatnej.

Jest współautorem książki "Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno–prywatnych" oraz autorem szeregu publikacji i artykułów dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno–prywatnego. Jest prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Tomasz Korczyński jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych oraz prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej.

 

Program szkolenia:

 

1) Przegląd aktualnych aktów prawnych dot. rewitalizacji

2) Partnerstwo Publiczno-Prywatne w rewitalizacji

3) Trudności i problemy prawne związane z przeprowadzeniem procesu rewitalizacji

 4) Projekt ustawy o rewitalizacji i rozwoju miast
Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów